Isacsson Pansol AB

Isacsson Pansol AB är ett mindre Aktiebolag med två anställda, startade 2006. Pansol har värmesystem som specialetet. Installerar servar/reparerar ved, pellets, pannor, värmepumpar, luft/luft, luft/vatten, berg & jord.

Utför även diverse El och VVS jobb.

Vid pannbyte gör vi allt från demontering till driftgång. Både El och VVS inkoppling.

Fixar även Solel och solvärme.